MÍSTA A ČASY SETKÁNÍ

Praha

OC Černý Most

sraz před DLounge restaurant
Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9 – Černý Most
GPS: 50.1085967N, 14.5861606E

www.dlounge.cz

druhé úterý v měsíci 10:00

Liberec

OC Nisa

sraz před Café bar HOGO FOGO (před multikinem)
České mládeže 456, 463 12 Liberec - Doubí
GPS: 50.7418708N, 15.0479269E

nisaliberec.cz/cafe-hogo-fogo

třetí úterý v měsíci 9:00

Mladá Boleslav

plavecký bazén

sraz před městským bazénem
Na Celně 1456, 293 01 Mladá Boleslav
GPS: 50.4076347N, 14.9198475E

www.restauracenabazenu.cz

třetí úterý v měsíci 11:20

Jičín

Pizzerie Rieger

sraz před pizzerie Jičín
Komenského náměstí 34, 506 01 Jičín
GPS: 50.4389572N, 15.3512658E

www.pizzeriejicin.cz

první pondělí v měsíci 10:00

Hradec Králové

sraz před restaurací U Švagerků
Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové
GPS: 50.2105789N, 15.8099603E

www.restauraceusvagerku.cz

první úterý v měsíci 10:30

Litoměřice

sraz před restaurací U Zlatého Bažanta
Mírové náměstí 13/21, 412 01 Litoměřice
GPS: 50.5337678N, 14.1305408E

www.mazanec.cz

třetí úterý v měsíci 15:00

Plzeň

OC Plzeň

sraz před Retro Coffe
Rokycanská 1424/128, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7459336N, 13.4373217E

facebook stránka

druhé úterý v měsíci 14:30

Tábor

sraz před indickou restaurací GATEWAY OF INDIA
9. května 617/35, 390 02 Tábor
GPS: 49.4123992N, 14.6713000E

www.indickatabor.cz

první úterý v měsíci 18:00

Jihlava

sraz před Café Budík
Pod Jánským kopečkem 5712/38, 586 01 Jihlava
GPS: 49.4068069N, 15.5859128E

www.cafebudik-jihlava.cz

první úterý v měsíci 14:30

Stručné podmínky konání

Akce proběhne pokud:

 • potvrdí účast nejméně 3 osoby (2 muži a 1 žena nebo 1 muž a dvě ženy)

 • bude pořadatel v době uzávěrky dané události evidovat dostatečný počet zájemců

 • pořadatel přijme platbu účastnických poplatků od zájemců a to nejpozději do 72 hodin před zahájením


Zrušení účasti ze strany účastníka:

 • zájemce by již neměl rušit osobní účast na takové události, u které svou účast již přislíbil

 • zruší-li zájemce svou účast více, jak měsíc před termínem zahájení události, může si vybrat termín náhradní, v opačném případě účastnický poplatek bez nároku na náhradu propadá


Zrušení události ze strany pořadatele:

 • pořadatel je oprávněn nekonat událost z těchto důvodů: nemoc moderátora, porucha vozidla, obsazenost restaurace, pandemie, vládní nařízení, vyšší moc, nevlídné klimatické podmínky atd.

 • dojde-li ke zrušení události ze strany pořadatele, dostane zájemce možnost se účastnit náhradní události (služby budou dodány v jiném termínu)

 • je zákazník oprávněn zruší-li pořadatel plánovanou událost, je povinen o tom informovat všechny takové zájemce, kteří svou účast na události řádně a včas objednali

 • pořadatel smí informovat zájemce formou telefonního hovoru, SMS nebo emailem, přičemž email je zasílán nejpozději 24 hodin před původním termínem zahájení události

 • pořadatel si vyhrazuje právo informovat zájemce prostřednictvím SMS či telefonního hovoru i ve lhůtě kratší než den před zahájením

 • pořadatel není povinen se pokoušet opakovaně dovolat zájemci v případě, kdy se mu nepodaří dovolat nehledě na tom, zda měl zájemce vypnut přístroj, nebyl na signálu nebo měl jiný hovor na lince)

 • pořadatel si vyhrazuje právo nevracet finanční plnění zájemcům o účast, nýbrž navýšit jim členský kredit o hodnotu nevyužitého a uhrazeného účastnického poplatku

 • členský kredit je jakási virtuální měna při členském profilu který lze využít na úhradu účastnického poplatku na jinou (náhradní) událost

 • nedošlo-li k účasti zájemce na události v době 24 měsíců od uhrazení účastnického poplatku z viny na straně pořadatele, navrátí pořadatel účastnický poplatek bezhotovostně na bankovní účet zájemce

 • pořadatel si vyhrazuje právo nezasílat vratky účastnických poplatků poštovní složenkou nebo nepředávat zájemci hotovost na kontaktním místě, a to i přesto, kdy zájemce pořadateli tímto způsobem prostředky poukázal


Obecné:

 • zájemce i pořadatel se zavazují k tomu, že vyvinou maximální možné úsilí k tomu, aby se dohodli na co nejdřívější účasti zájemce na plánovaných událostech pořadatele

 • uzavřením členské smlouvy (registrací) souhlasí člen s veškerými podmínkami pořadatele v souvislosti s plánovanými akcemi pořadatele

 • člen a pořadatel ujednali, že účast na události lze potvrdit elektronicky nebo osobně, přičemž za elektronickou formu se považuje zejména SMS, telefonní hovor, email, zpráva přes sociální sítě

 • pořadatel má na vyřízení reklamace či stížnosti 30 dní a vyhrazuje si právo odpovědět formou emailové zprávy

 • strany ujednaly, že pořadatel má právo z účastnického poplatku před navrácením zájemci strhnout 50 Kč, jakož paušální poplatek za administrativní agendu čas strávený komunikací a to za každý jednotlivý případ, kdy zájemce SMSkou zval na budoucí událost