KONTAKTNÍ MÍSTA

Liberecký kraj

Turnov

Komenského 1361, 511 01 Turnov
GPS: 50.5898711N, 15.1620183E

Kontaktní osoba: Samuel Veselý
+420 777 640 202

bez provozní doby - po předchozí telefonické domluvě

Stručné podmínky konání

Akce proběhne pokud:

 • potvrdí účast nejméně 3 osoby (2 muži a 1 žena nebo 1 muž a dvě ženy)

 • bude pořadatel v době uzávěrky dané události evidovat dostatečný počet zájemců

 • pořadatel přijme platbu účastnických poplatků od zájemců a to nejpozději do 72 hodin před zahájením


Zrušení účasti ze strany účastníka:

 • zájemce by již neměl rušit osobní účast na takové události, u které svou účast již přislíbil

 • zruší-li zájemce svou účast více, jak měsíc před termínem zahájení události, může si vybrat termín náhradní, v opačném případě účastnický poplatek bez nároku na náhradu propadá


Zrušení události ze strany pořadatele:

 • pořadatel je oprávněn nekonat událost z těchto důvodů: nemoc moderátora, porucha vozidla, obsazenost restaurace, pandemie, vládní nařízení, vyšší moc, nevlídné klimatické podmínky atd.

 • dojde-li ke zrušení události ze strany pořadatele, dostane zájemce možnost se účastnit náhradní události (služby budou dodány v jiném termínu)

 • je zákazník oprávněn zruší-li pořadatel plánovanou událost, je povinen o tom informovat všechny takové zájemce, kteří svou účast na události řádně a včas objednali

 • pořadatel smí informovat zájemce formou telefonního hovoru, SMS nebo emailem, přičemž email je zasílán nejpozději 24 hodin před původním termínem zahájení události

 • pořadatel si vyhrazuje právo informovat zájemce prostřednictvím SMS či telefonního hovoru i ve lhůtě kratší než den před zahájením

 • pořadatel není povinen se pokoušet opakovaně dovolat zájemci v případě, kdy se mu nepodaří dovolat nehledě na tom, zda měl zájemce vypnut přístroj, nebyl na signálu nebo měl jiný hovor na lince)

 • pořadatel si vyhrazuje právo nevracet finanční plnění zájemcům o účast, nýbrž navýšit jim členský kredit o hodnotu nevyužitého a uhrazeného účastnického poplatku

 • členský kredit je jakási virtuální měna při členském profilu který lze využít na úhradu účastnického poplatku na jinou (náhradní) událost

 • nedošlo-li k účasti zájemce na události v době 24 měsíců od uhrazení účastnického poplatku z viny na straně pořadatele, navrátí pořadatel účastnický poplatek bezhotovostně na bankovní účet zájemce

 • pořadatel si vyhrazuje právo nezasílat vratky účastnických poplatků poštovní složenkou nebo nepředávat zájemci hotovost na kontaktním místě, a to i přesto, kdy zájemce pořadateli tímto způsobem prostředky poukázal


Obecné:

 • zájemce i pořadatel se zavazují k tomu, že vyvinou maximální možné úsilí k tomu, aby se dohodli na co nejdřívější účasti zájemce na plánovaných událostech pořadatele

 • uzavřením členské smlouvy (registrací) souhlasí člen s veškerými podmínkami pořadatele v souvislosti s plánovanými akcemi pořadatele

 • člen a pořadatel ujednali, že účast na události lze potvrdit elektronicky nebo osobně, přičemž za elektronickou formu se považuje zejména SMS, telefonní hovor, email, zpráva přes sociální sítě

 • pořadatel má na vyřízení reklamace či stížnosti 30 dní a vyhrazuje si právo odpovědět formou emailové zprávy

 • strany ujednaly, že pořadatel má právo z účastnického poplatku před navrácením zájemci strhnout 50 Kč, jakož paušální poplatek za administrativní agendu čas strávený komunikací a to za každý jednotlivý případ, kdy zájemce SMSkou zval na budoucí událost